Taian Xinxin Import & Export Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $127,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Taian Xinxin Import & Export Co., Ltd.
Shandong, China

Sản phẩm xếp hạng hàng đầu

Emma Liu
Loading
Linda Yan
Loading
Anna Xin
Loading
Daisy Zhang
Loading
Sandy Ma
Loading
Taian Xinxin Import & Export Co., LTD.  (TAXX)
 
We are an ISO Chinese vendor ( Stainless steel balls, Chrome steel balls,  Titanium ball, Carbon steel balls, Copper balls, Alumium balls, Tungsten carbide ball, M42 high speed balls, Hastelloy C-276 Balls, S-2tool ROCKBIT BALLS ) + ( Ceramic balls, Silicon Nitride Balls, Zirconia Oxide Ball, Silicon Carbide Balls, Alumina Oxide Balls, ) + ( PP & POM & PA66 plastic balls ) + ( Soda-lime & Borosilicate & Optical Glass balls )
 
 
If you can't find that ball, we have it!  Order from one ball to millions.  There is no minimum charge or order.
 
Welcome your inquiry/RFQ/Orders.
 
TAXX TEAM